• طبق طرح مسکن ارزان قیمت

    شهرداری‌ها خانه‌های ارزان قیمت برای مستاجران می‌سازند

    طرح ساخت مسکن ارزان قیمت توسط شهرداری‌ها که به نوعی برنامه مسکن استیجاری محسوب می‌شود در مجلس اعلام وصول شده و نمایندگان از جمله مزایای آن را کنترل نرخ اجاره و کسب درآمد برای شهرداری اعلام کرده‌اند؛ حسن محتشم، عضو انجمن انبوه‌سازان تهران نیز احداث خانه‌های استیجاری را در کنترل بازار مسکن موثر دانست و گفت که شهرداری هم می‌تواند واحدها را اجاره دهد و هم به صورت نقد و اقساط به متقاضیان واگذار کند.