مرور رده

علمی و دانشگاهی

توسعه هولوگرامی که می‌توان آن را احساس و هم صدای آن را شنید

پژوهشگران "دانشگاه ساسکس"(University of Sussex) انگلستان در مطالعه اخیرشان موفق به توسعه یک "هولوگرام"(Hologram) شده‌اند که کاربران می‌توانند هم آن را احساس کنند و هم صدای آن را بشنوند.…
ادامه مطلب ...

توسعه هولوگرامی که می‌توان آن را احساس و هم صدای آن را شنید

پژوهشگران "دانشگاه ساسکس"(University of Sussex) انگلستان در مطالعه اخیرشان موفق به توسعه یک "هولوگرام"(Hologram) شده‌اند که کاربران می‌توانند هم آن را احساس کنند و هم صدای آن را بشنوند.…
ادامه مطلب ...

توسعه هولوگرامی که می‌توان آن را احساس و هم صدای آن را شنید

پژوهشگران "دانشگاه ساسکس"(University of Sussex) انگلستان در مطالعه اخیرشان موفق به توسعه یک "هولوگرام"(Hologram) شده‌اند که کاربران می‌توانند هم آن را احساس کنند و هم صدای آن را بشنوند.…
ادامه مطلب ...
8a7eb802