مرور رده

اجتماعی

راه‌اندازی تشکل معلمان پژوهنده

رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش از تدوین مدل مدرسه پژوهنده خبر داد و گفت: ارتباط مستقیم با مدارس نیز در دستورکار قرار گرفته و تشکل معلمان پژوهنده را به زودی محقق خواهیم کرد. آیین نامه مربوطه تدوین شده…
ادامه مطلب ...
8a7eb802